Contact

Voor meer informatie over het koor, de audities of boekingen: stuur een e-mail naar repetekoor@gmail.com.

Postadres:
Repete Groningen
p/a Peter van Dijk-Veldkamp
De Populieren 16
9781 MJ Bedum